شرکت گلگنش گوشی اینترپرایس

درباره شرکت

خدمات شرکت:

شرکت گلگنش گوشی اینترپرایس در کنار انتقال گاز، در بخش انتقال پترول و دیزل نیز فعالیت داشته که مقدار انتقال مواد سوخت مذکور نسبت به گاز کمتر بوده و بیشتر توسط واگون از طریق بندر ترکمن باشی بارگیری و به داخل افغانستان ارسال می گردد.

آدرس دفتر

No 113/1, 2nd floor Bitarap Turkmenistan St, Ashgabat, Turkmenistan.
شماره تماس: 99-312218891+

تاریخچه شرکت

شرکت گلگنش گوشی اینترپرایس در سال 2011 به عنوان زیرشاخه شرکت های رامین سعید گروپ در ترکمنستان ثبت و به هدف انکشاف فعالیت های این شرکت و همکاری با شرکت های دولتی ترکمنستان در این کشور تاسیس گردید.

بیشترین مقدار خرید گاز از کشور ترکمنستان از شرکت دولتی (ترکمن گاز) صورت می گیرد که شرکت گلگنش گوشی اینترپرایس به منظور اجرای هرچه بهتر فعالیت های خود 45 عدد تانکر گاز مدل سال و 45 عدد موتر بنز اکسور را در کشور ترکمنستان خریداری نموده است. تانکرهای نامبرده توسط بخش لوجستک گروپ تجارتی رامین سعید بارگیری، کنترل و سپس به سمت افغانستان ارسال می شوند.

شرکت گلگنش گوشی اینترپرایس به منظور نظم بخشیدن و ایمنی بیشتر سیستم کاری و تجهیزات خود از جدیدترین سیستم ها و دستگاه های روز دنیا استفاده نموده اشت که این کار باعث بالارفتن سطح ایمنی و امنیت کاری این شرکت شده است. همچنین شرکت مذکور تست های ماهانه و سالانه را به منظور کنترل هرچه بیشتر سیستم کاری انجام می دهد.  

تیم کاری

از جمله نکات بارز این شرکت ایجاد شغل برای 50 راننده به صورت مستقیم می باشد که 45 تن در ترکمنستان و 5 تن در افغانستان مسئولیت انتقال موترهای نامبرده را به عهده دارند. در بخش اداری این شرکت نیز حدود 10 تن به صورت مستقیم فعالیت داشته که مسئولیت کارهای روزمره را در ترکمنستان به عهده دارند. لازم به ذکر است که راپوردهی عوائد و پرداخت مالیات جزء امورات اصلی کارمندان بخش اداری می باشد.

خدمات شرکت گلگنش گوشی

انتقال گاز، انتقال پترول و دیزل از جمله عمده ترین خدمات این شرکت می باشد.

45
تعداد تانکرها
60
تعداد کارمندان
2011
سال تاسیس