شرکت رامین سعید

تاریخچه شرکت

شرکت تجارتی رامین سعید به هدف واردات و صادرات مواد سوختی از قبیل گاز، پترول، دیزل، نفت، هیدروکربن و غیره … در کشورهای خاورمیانه تاسیس گردیده است.

این شرکت در سال 1389 در افغانستان ثبت و جواز رسمی خویش را از وزارت تجارت اخذ نموده و از بدو تاسیس تمرکز اصلی این شرکت در بخش واردات و صادرات گاز مایع بوده که امروزه80 درصد فعالیت های این شرکت را دربر میگیرد.خریداری گاز مایع مورد نیاز شرکت مذکور از چندین کشور انجام گرفته و به افغانستان وارد می گردد. ترکمنستان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و عراق از جمله عمده ترین کشورهای منابع خرید گاز می باشند که شرکت رامین سعید لمیتد با شرکت های مختلف دولتی در کشورهای نامبرده همکاری دارد. واردات سالانه گاز و تیل این شرکت به ترتیب 35000 تن و 15000 تن می باشد.

این شرکت در سال 2011 با اخذ کارت عضویت بورس ترکمنستان به عنوان یک شرکت خارجی به طور رسمی در این کشور ثبت و راجستر گردیده و فعالیت خود را در بخش مواد نفتی آغاز کرد.

تیم کاری

شرکت رامین سعید لمیتد به عنوان شرکت اصلی گروپ تجارتی رامین سعید به طور کل برای نزدیک به 65 تن به صورت مستقیم و حدود 100 تن به صورت غیر مستقیم در افغانستان اشتغال زایی نموده که هر کدام در بخش های مختلف زیر مشغول انجام وظیفه می باشند.

  • بخش اداری
  • بخش مالی
  • بخش بازاریابی
  • بخش تخنیکی (ورکشاپ)
  • بخش امنیتی
  • بخش لوجستیک
  • بخش ترانسپورت
  • بخش فروشات

شرکت های فروشنده گاز

پالایشگاه سلیمانیه عراق، پالایشگاه باکو آذربایجان (شرکت MMQ)،پایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، آبادان و شازند اراک در ایران و پالاشگاه ترکمن باشی و قزن چک در ترکمنستان از جمله شرکت های دولتی می باشند که شرکت رامین سعید به طور مستقیم با آنها قرارداد داشته و مواد نفتی را خریداری و به افغانستان وارد می نماید.

حمل و نقل مواد نفتی

با توجه به نبود امکانات حمل و نقل عمومی در بخش انتقال گاز، شرکت رامین سعید موظف است تا امکانات و تانکرهای شخصی خود را به صورت تخصصی در زمینه یاد شده داشته باشد تا انتقالات توسط تانکرهای شخصی این شرکت انجام گیرد، بناء شرکت زیرشاخه (شرکت حمل و نقل رامین سعید شبکه در ایران و شرکت گلگنش گوشی اینترپرایس به همکاریبخش لوجستیک گروپ تجارتی رامین سعید مسئولیت انتقالات را به عهده داشته و گاز مورد نیاز را وارد افغانستان و در تاسیساتاین شرکت تخلیه، بارگیری و ذخیره می نماید.

مسیر وارداتی بار از دیگر کشورها به داخل افغانستان عموما از طریق بندر ترغندی با ترکمنستان و یا مرز اسلام قلعه، میلک با ایران می باشد.

تاسیسات شرکت

شرکت رامین سعید در سه نقطه شهر هرات دارای تاسیسات مواد نفتی می باشد. تاسیسات اصلی این شرکت در قسمت کمر کلاغ، جنب گمرگ بوده که ظرفیت ذخیره 1000 تـُـن گاز و 2000 تـُـن تیل را در عین زمان دارد و تاسیسات دیگر این شرکت واقع در سرک اسلام قلعه می باشد که این تاسیسات زیرزمینی بوده و نیز ظرفیت ذخیره 2000 تـُـن تیل را در عین زمان دارد.

خدمات شرکت رامین سعید

واردات و صادرات مواد سوختی از قبیل گاز، پترول، دیزل، نفت، هیدروکربن و غیره

3000
ذخایر گاز و تیل/تن
65
تعداد کارمندان
1389
سال تاسیس

تاسیسات شرکت

شرکت رامین سعید
شرکت رامین سعید
شرکت رامین سعید
شرکت رامین سعید
شرکت رامین سعید
شرکت رامین سعید
شرکت رامین سعید
شرکت رامین سعید
شرکت رامین سعید