شرکت تجارتی بلک لیکوئید پطرولیم

درباره شرکت

آدرس دفتر:

دهنه کمرکلاغ، نرسیده به پولیس راه، دست چپ.

شماره تماس:

550 190 93799+

تاریخچه شرکت

شرکت بلک لیکوئید پطرولیم نیز از جمله شرکت های زیرشاخه گروپ تجارتی رامین سعید می باشد که در سال 1390 در بخش صادرات و واردات نفت و گاز در افغانستان ثبت و راجستر گردید.

شرکت مذکور از جمله شرکت های انگشت شمار فعال در زمینه پطرولیم در افغانستان می باشد که توانسته در سالهای اخیر فعالیت های خود در این زمینه حفظ و مواد نفتی را به افغانستان وارد نماید.

این شرکت نیز در زمینه پرداخت مالیات پیشقدم بوده و تمامی راپورهای فعالیت خود را به طور دقیق با رویت اسناد به دسترس ادارات مربوط دولتی قرارداده و مالیات تعیین شده را پرداخت نموده است.

از جمله بزرگترین اهداف این شرکت واردات بیشتر مواد نفتی به داخل افغانستان برای کاهش قیمت ها و دسترسی بیشتر مردم به این مواد می باشد.

این شرکت توانسته برای نزدیک به 18 تن به طور مستقیم موقعیت شغلی ایجاد نماید.

خدمات شرکت تجارتی بلک لیکوئید پطرولیم

صادرات و واردات نفت و گاز در افغانستان

15
تعداد تانکرها
18
تعداد کارمندان
1390
سال تاسیس