شرکت بلک لیکیوئد للتجاره العامه

درباره شرکت

آدرس دفتر:

No 4, Cory Building, Shuresh Ave, Ebril, IRAQ

شماره تماس:

96750-370-1064+

تاریخچه شرکت

شرکت بلک لیکیود للتجاره العامه به عنوان شرکت عراقی گروپ تجارتی رامین سعید می باشد. این شرکت در سال 1392 به سرمایه گذاری بیش از 500 هزار دالر در کشور عراق شهر اربیل ثبت گردیده و هدف از راه اندازی شرکت مذکور خرید مواد نفتی از عراق و واردات آن به افغانستان می باشد.

واردات مواد نفتی خریداری شده از عراق از طریق ایران وارد افغانستان می شود که شرکت رامین سعید شبکه به عنوان مسئول حمل ونقل این مواد بوده و بار را به تاسیسات شرکت رامین سعید تحویل می دهد.شرکت مذکور برای بیش از 10 نفر در کشور عراق موقعیت شغلی ایجاد نموده است.  

خدمات شرکت بلک لیکیوئد للتجاره العامه

خرید مواد نفتی از عراق و واردات آن به افغانستان

2
تعداد موترها
3
تعداد کارمندان
1392
سال تاسیس